Onur Kurulu

                                                           ONUR KURULU ÜYELERİ

 

Başkan
 Prof. Dr. Mümtaz Alpaslan

Sekreter
Prof. Dr. Sait Ada

 

Üye

Prof. Dr. Ali Biçimoğlu

 

Üye

Prof. Dr. Mahir Gülşen

 

Üye

Prof. Dr. Remzi Tözün