Etik Kurulu

                                                          ETİK KURUL ÜYELERİ

 

Başkan
 Prof. Dr. Aydın Yücetürk

Sekreter
Doç. Dr. Emel Gönen

 

Üye

Doç. Dr. Yalım Ateş

 

Üye

Op. Dr. Asım Kayaalp

 

Üye

Prof. Dr. İbrahim Tuncay