ETİK KURUL ÜYELERİ
  

           
        Başkan
       Prof. Dr. Bülent Alparslan

      ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
             ANABİLİM DALI, AYDIN
           balparslan@adu.edu.tr

 

                  
          Sekreter
              Prof. Dr. Necdet Şükrü Altun

             GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
             ANKARA
                necdetaltun@gmail.com

 


  

Üye
       Prof. Dr. Mümtaz Alpaslan          

 
EMEKLİ - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI, 
ANKARA
mumtazalpaslan@gmail.com


  

Üye 
 
Prof. Dr. Nevres H. Aydoğan     

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MASLAK HASTANESİ ORTOPEDİ KLİNİĞİ, MUĞLA
nhaydogan@gmail.com 


Üye 
 
Prof. Dr. Kemal Durak


ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI, 
BURSA
kdurak@uludag.edu.tr