Türk Tabipleri Birliği (TTB)
 
 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu(TUBİTAK)
 
 
Türkiye Bilimler Akademisi(TÜBA)
 
 
Türk Dil Kurumu(TDK)
 
T.C. Resmi Gazete
 
 
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
 
 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
 
 
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK)
 
 
TC Kimlik no sorgulama
 
 
Vergi Kimlik no sorgulama
 
 
SCI-expanded dergi listesi
 
 
Türkiye Telefon Rehberi
 
 
Tıp Terimleri Sözlüğü