Prof. Dr. Münir Sarpyener En İyi Uzmanlık Tezi Ödülü

 1902’de Musul’da doğmuştur. 1918 yılında Haydarpaşa Askeri Tıbbiye’ye girmiş, 1923 yılında Tıbbiyeyi bitirmiştir. 1924’de Gülhane Askeri Akademisi’nde stajını yapmıştır. 1925 -1926’da Haydarpaşa Askeri Hastanesi’nde Hariciye asistanı olarak çalışmıştır. 1927’de Gülhane Askeri Tatbikat Okulu’nda hariciye ihtisas imtihanını vermiş ve operatör ünvanını almıştır.1928 - 1932 Erzincan’da önce istihkam tabur hekimi olmuş, bu esnada Dersim harekatına iştirak etmiş ondan sonra 11. alay hekimi, daha sonra Erzincan Askeri Hastanesi operatörlüğünü yapmış ve bu esnada

Fransa’ya giderek, Lyon Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi ve Ortopedi Kliniği’nde staj görmüştür. 1932 yılının son aylarında Kasımpaşa Bahriye Hastanesi operatörlüğünü yapmış bu esnada Tıp Fakültesi 2. hariciye Klinik Şefliği imtihanına girmiş ve kazanmıştır. 1933’den 1934 tarihine kadar Tekirdağ Memleket Hastanesi baştabib ve operatörlüğü yapmıştır. 1934 tarihinde İstanbul Tıp Fakültesi’nde yapılan reform üzerine Şişli Çocuk Hastanesi’nde açılan İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi ve Ortopedi Kliniği’ne Doçent olarak tayin edilmiştir. 1937 tarihinde klinik Haseki Hastanesi’ne taşınmış, 1940 tarihinde Çocuk Cerrahisi ve Ortopedi Kliniği Profesörü seçilmiştir. 1955 yılında Gureba Hastanesi’nde yeni yapılan Çocuk Cerrahisi ve Ortopedi Kliniği’ne geçmiş ve 5.6.1958’de Ord. Prof. Akif Şakir Şakar’ın emekliye ayrılması ile kürsü direktörlüğüne getirilmiştir. İstanbul Tıp Fakültesine intisap ettiği günden bugüne kadar 6 kitap, 25 yabancı dilde yayın, 200’den fazla Türkçe yayın yapmış ve 20’den fazla yerli yabancı kongreye iştirak etmiştir. Bu vazifesinde 1971 tarihine kadar çalışmış ve emekli olmuş, 1982 yılında vefat etmiştir.

Prof. Dr. Münir Ahmet Sarpyener En Iyi Uzmanlik Tezi Ödülü Sartnamesi

Münir Ahmet Sarpyener Ödülleri