Prof. Dr. Rıdvan EGE
1925’te Denizli’de doğdu. Tıp Fakültesini 1948 yılında İstanbul’da bitirdi. 3 yıl Erzincan ve Diyarbakır’da çalıştıktan sonra, Ankara GATA’da Genel Cerrahi İhtisasını bitirdi. 1955’te Amerika’ya gitti. 1959’da Columbia Üniversitesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık eğitimini tamamladı. 1959’da Ortopedi ve Çocuk Cerrahisi, 1965’te Travmatoloji uzmanlıklarını aldı. 1961’de Doçent oldu. Gülhane Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’ni kurdu ve aynı zamanda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne öğretim üyesi oldu.1967’de Profesör olarak tamamen Ankara Üniversitesi’ne geçti.
1963’te El Cerrahisi için Harvard ve Columbia Üniversitesi’nde, 1967’de Fulbright konuk öğretim üyesi ve araştırmacısı olarak Columbia ve Los Angeles Southern California Üniversitelerinde bir sene çalıştı. Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığı, Ankara ve Gazi Üniversiteleri Senato Üyeliği ve Üniversitelerarası Kurul üyeliği, Kazaları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, GATA, Ankara Antalya, Gazi Tıp Fakülteleri Ortopedi ve Travmatoloji AB Dalı Başkanlığı, Birleşmiş Milletler 1981 Sakatlar Yılı Teknik Direktörlüğü, Dünya Sağlık Teşkilatı Danışmanlığı, Sağlık Bakanlığı Danışmanlığı, Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı gibi görevlerde çalışmıştır. Antalya ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültelerinin kuruluşuna öncülük etmiştir. Bugüne kadar 46,250 sayfa tutan dördü İngilizce, 99 kitap ve 318 araştırma ve çalışma yayınlanmıştır. Yabancı dille yayınlanan 2 Tıbbi mecmuanın sahibi ve editörü, 2 mecmuanın Co-Editörüdür. College of International Surgery, IFSSH (Uluslararası El Cerrahisi Dernekleri Federasyonu), FESSH (Avrupa El Cerrahisi Dernekleri Federasyonu), EFORT (Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Dernekleri Federasyonu) Yönetim Kurulu veya Consul ve SICOT International Committee Yönetim Kurul üyeliği yapmış veya yapmaktadır. SICOT Director (Governor)’luğu yapmış, MMOT (Akdeniz ve Ortadoğu Ortopedi ve Travmatoloji Birliği)’nun kuruculuğunu ve 12 sene başkanlığını yapmıştır. Türkiye’de, Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı, Kurucu üyesi ve başkanı, Türk El Cerrahisi Derneği, Türk Modern Cerrahi Araştırma ve Eğitim Derneklerinin kurucusu ve başkanıdır. Evli, eşi Çocuk Hastalıkları Profesörü, kızı İngiliz Edebiyatı Doçenti’dir.

Prof. Dr. Rıdvan Ege Bilimsel Arastirma ve Yayin Ödülü Sartnamesi

Rıdvan Ege Ödül Sahipleri